Links
Comment on page

Konfiguracja w SALESManago

 1. 1.
  Zaloguj się do panelu administracyjnego SALESmanago.
 2. 2.
  Przejdź do zakładki "Ustawienia" > "Konta email" > "Dodaj własne konto email".
smtp-salesmanago
 1. 3.
  Wprowadź następujące informacje:
  • Nazwa: Podaj nazwę konta, która będzie służyć do identyfikacji.
  • E-mail: Podaj adres e-mail, z którego będą prowadzone wysyłki.
  • Nazwa wyświetlana: Wprowadź nazwę nadawcy.
  • Odpowiedz do [e-mail]: Opcjonalny adres, na który będą kierowane odpowiedzi. Pozostaw pole puste, jeśli chcesz użyć domyślnego adresu.
  • Odpowiedz do [nazwa wyświetlana]: Wprowadź nazwę, która będzie wyświetlana w polu "odpowiedz do".
  • SMTP host: Wprowadź adres hosta smtp.emaillabs.net.pl.
  • SMTP port: Użyj zalecanego portu 587 z szyfrowaniem TLS lub 465 z SSL.
  • SMTP użytkownik: Wprowadź nazwę Twojego konta SMTP w EmailLabs w formacie 1.nazwakonta.smtp.
  • SMTP hasło: Podaj hasło SMTP utworzone w panelu EmailLabs.
  • Używanie TLS: Jeśli skrzynka wymaga szyfrowania TLS, zaznacz tę opcję.
  • Uwierzytelnienie: Jeśli skrzynka wymaga uwierzytelnienia, zaznacz tę opcję.
  • Używanie SSL: Jeśli skrzynka wymaga szyfrowania SSL, zaznacz tę opcję.
smtp-salesmanago
Po pomyślnej konfiguracji, przeprowadź testową wysyłkę e-mail, aby upewnić się, że integracja działa poprawnie.
Zwróć uwagę, że w przypadku wysyłki za pomocą zewnętrznego serwera SMTP w SALESmanago, istnieje ograniczenie do 1000 odbiorców. Jeśli chcesz zdjąć limit, skontaktuj się z biurem obsługi klienta SALESmanago pod adresem: [email protected].