Sekcja "Lista"

Widok listy zawiera kilka istotnych kolumn:

  1. Powód: Informacja o powodzie dodania adresu do Czarnej listy (np. hardbounce czyli twarde odbicie).

  2. Konto: Subkonto, z którego wysłana była wiadomość.

  3. Czas utworzenia: Data i godzina, kiedy dany odbiorca został dodany.

  4. Email: Adres e-mail, który został zablokowany.

  5. Komentarz: Informacje dotyczące powodu dodania adresu do Czarnej listy.

  6. Ilość odbić: Liczba odbić, po której adres zostaje zablokowany.

  7. Akcje: Przyciski edycji (ikona ołówka) lub usunięcia (ikona kosza) wpisu.

⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji panelowych w zakładce "Czarna Lista" znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated