Środki Ochrony Danych

Proszę wskazać sposób zabezpieczenia pomieszczeń.

Zgodnie z zakładką Środki Bezpieczeństwa

Proszę wskazać Środki organizacyjne ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z zakładką Środki Bezpieczeństwa

Proszę wskazać środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej.

Zgodnie z zakładką Środki Bezpieczeństwa

Proszę wskazać środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych.

Zgodnie z zakładką Środki Bezpieczeństwa

Last updated