Bezpieczeństwo Danych w Spoczynku i Ruchu

Czy posiadamy procedurę regulującą szyfrowanie danych w spoczynku i ruchu?

Zgodnie z wdrożoną polityka PBI - 04 Zał. 02 Procedura Zarządzania Zabezpieczeniami i Kluczami Kryptograficznymi. Dane w ruchu są szyfrowane za pomocą protokołu SSL. Długoterminowe przechowywanie danych w formie backupu jest w pełni szyfrowane. Dane operacyjne nie są szyfrowane ze względów optymalizacyjnych.

Czy dostęp do danych oraz czynności skutkujące zmianami w środowiskach produkcyjnych są rejestrowane/logowane (rejestrowane w logach)?

Tak.

Last updated