Konfiguracja w RedCart

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego swojego sklepu RedCart.

 2. Przejdź do zakładki Ustawienia > Podstawowe ustawienia.

 3. Wybierz opcję "Ustawienia serwera pocztowego" z menu po lewej stronie.

 4. Wybierz, który serwer chcesz skonfigurować (do wiadomości wysyłanych ze sklepu lub do wysyłki newsletterów).

 5. Wprowadź dane, które otrzymałeś od EmailLabs w wiadomości powitalnej

  • Adres e-mail: Adres e-mail wykorzystywany do wysyłki wiadomości e-mail.

  • Login do serwera poczty: Wprowadź nazwę Twojego konta SMTP w EmailLabs w formacie 1.nazwapanelu.smtp

  • Hasło do serwera poczty: Hasło SMTP ustawione w panelu EmailLabs (Panel > Konta SMTP > Aktywne konta > Zmiana hasła)

  • Adres serwera SMTP: smtp.emaillabs.net.pl

  • Port SMTP: Użyj zalecanego portu 587 lub 465

  • Szyfrowanie: Wybierz "TLS" dla portu 587 lub "SSL" dla portu 465.

 6. Po wprowadzeniu danych, kliknij przycisk "Wyślij wiadomość testową", aby przetestować konfigurację.

Last updated