Links
Comment on page

Ważność Wpisów na Czarnej Liście

Ustaw jak długo wpisy na czarnej liście mają być przechowywane.
ważność-wpisow-na-czarnej-liscie
Dostępne opcje to:
  • Nie usuwaj wpisów: Wpisy na czarnej liście będą dostępne bezterminowo w panelu.
  • Od 1 do 6 miesięcy: Wpisy zostaną automatycznie usunięte z czarnej listy po wybranym okresie (1-6 miesięcy).
⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Ustawienia Ogólne" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.