Links
Comment on page

Autoryzacja Nadawcy

Autoryzacja nadawcy to funkcjonalność, która pozwala na zabezpieczenie i autoryzację Twoich wysyłek e-mail poprzez uwierzytelnianie domeny lub adresu e-mail.
Aby ją skonfigurować, w panelu EmailLabs przejdź do zakładki Administrator > Autoryzacja nadawcy. Ta funkcjonalność jest dostępna niezależnie od posiadanego pakietu.
🔐
Autoryzacja nadawcy
Sprawdź szczegółową instrukcję konfiguracji autoryzacji nadawcy.
autoryzacja-nadawcy
Autoryzacja Domeny
Nasz system generuje unikalny wpis, który należy dodać do DNS swojej domeny. Dzięki temu autoryzowana domena może podpisywać wiadomości DKIM za pomocą swojego klucza.
Autoryzacja Adresu Email
Jeśli wybierasz autoryzację na poziomie adresu email, do podpisywania wiadomości kluczem DKIM zostanie użyta nasza domyślna domena dkimbox.com. To skuteczne rozwiązanie, które umożliwia autoryzację bez konieczności edycji DNS.
Uwaga! W lutym 2021 roku wprowadziliśmy obligatoryjną funkcjonalność Autoryzacji Nadawcy dla wszystkich nowych kont. To oznacza, że każda domena lub pojedynczy adres email muszą zostać zautoryzowane zanim rozpocznie się wysyłka przez EmailLabs. Jeśli w Ustawieniach Kont SMTP widzisz zakładkę "Indywidualny DKIM", to znak, że nie masz włączonej Autoryzacji. Koniecznie zapoznaj się z naszą instrukcją konfiguracji Indywidualnego DKIM lub skontaktuj się z BOK w celu uruchomienia Autoryzacji nadawcy.

Jaką domeną oraz kluczem DKIM wiadomość jest podpisywana?
🔐 Autoryzacja Nadawcy a Klucz DKIM
Sprawdź jak zabezpieczyć domenę przed wykorzystaniem Twojego serwera przez osoby trzecie.