Links
Comment on page

Nawigacja i Wybór Zakładek

 1. 1.
  Po zalogowaniu się do swojego konta w panelu EmailLabs, znajdź menu po lewej stronie.
 2. 2.
  Wybierz zakładkę Konta SMTP > Aktywne konta.
 3. 3.
  Widzisz teraz listę subkont w formie tabeli. Każdy wiersz odpowiada jednemu subkontu.
  • Login: Jest to nazwa konta SMTP, używana jako login do integracji SMTP.
  • Wyświetlana nazwa: Możesz edytować domyślą nazwę. Będzie ona widoczna w górnej zakładce Panelu EmailLabs. To ułatwi identyfikację i segregację kont SMTP, szczególnie jeśli masz ich wiele.
  • Typ: Informuje, czy subkonto korzysta ze współdzielonego czy dedykowanego IP oraz wskazuje jego adres.
  • Certyfikat S/MIME: w tym miejscu znajduje się adres mailowy dla którego skonfigurowano certyfikat S/MIME oraz data jego ważności.
  • W kolumnie Akcje znajdziesz opcje zarządzania danym subkontem.