Nawigacja i Wybór Zakładek

 1. Po zalogowaniu się do swojego konta w panelu EmailLabs, znajdź menu po lewej stronie.

 2. Wybierz zakładkę Konta SMTP > Aktywne konta.

 3. Widzisz teraz listę subkont w formie tabeli. Każdy wiersz odpowiada jednemu subkontu.

  • Login: Jest to nazwa konta SMTP, używana jako login do integracji SMTP.

  • Wyświetlana nazwa: Możesz edytować domyślą nazwę. Będzie ona widoczna w górnej zakładce Panelu EmailLabs. To ułatwi identyfikację i segregację kont SMTP, szczególnie jeśli masz ich wiele.

  • Typ: Informuje, czy subkonto korzysta ze współdzielonego czy dedykowanego IP oraz wskazuje jego adres.

  • Certyfikat S/MIME: w tym miejscu znajduje się adres mailowy dla którego skonfigurowano certyfikat S/MIME oraz data jego ważności.

  • W kolumnie Akcje znajdziesz opcje zarządzania danym subkontem.

Last updated