Footer

Footer to stopka (podpis) wiadomości e-mail, która jest umieszczana na dole każdej wysłanej wiadomości. Stopka ta może zawierać informacje kontaktowe, linki do stron internetowych, politykę prywatności i inne istotne treści.

Aby skonfigurować "Footer", przejdź do zakładki Konta SMTP > Ustawienia > Footer a następnie zaznacz "Włączony" i wprowadź przygotowaną stopkę:

  • HTML: Wybierając tę opcję, stopka umieszczona w polu HTML zostanie dołączona do wiadomości e-mail w formacie HTML. Możesz użyć kodu HTML do sformatowania i stylizowania stopki.

  • Tekst: Wybierając tę opcję, stopka umieszczona w polu Tekst zostanie dołączona do wiadomości e-mail w formacie tekstowym.

Po zakończeniu konfiguracji, kliknij “Utwórz”, aby aktywować stopkę w wiadomościach e-mail.

⬅️ Szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności EmailLabs znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated