Rezygnacja z Pakietu

Uwaga! Jeżeli dodatkowo chcesz usunąć swoje konto w EmailLabs, prosimy o zawarcie tej informacji w swojej wiadomości.

Jeśli nie potrzebujesz już korzystać z płatnego planu w EmailLabs, możesz anulować subskrypcję, postępując zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wyślij wiadomość mailową na adres sales@emaillabs.pl, informując nas o swojej decyzji o rezygnacji z pakietu.

2. Zgodnie z warunkami umowy, rezygnacja wejdzie w życie po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zgłoszono wypowiedzenie umowy.

3. Po tym okresie, Twoje konto zostanie automatycznie przełączone na bezpłatny pakiet Startup.

⬅️ Szczegółowe informacje o poszczególnych funkcjonalnościach zakładki Billing znajdziesz w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated