Links
Comment on page

Rezygnacja z Pakietu

Uwaga! Jeżeli dodatkowo chcesz usunąć swoje konto w EmailLabs, prosimy o zawarcie tej informacji w swojej wiadomości.
Jeśli nie potrzebujesz już korzystać z płatnego planu w EmailLabs, możesz anulować subskrypcję, postępując zgodnie z poniższymi krokami:
1. Wyślij wiadomość mailową na adres [email protected], informując nas o swojej decyzji o rezygnacji z pakietu.
2. Zgodnie z warunkami umowy, rezygnacja wejdzie w życie po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zgłoszono wypowiedzenie umowy.
3. Po tym okresie, Twoje konto zostanie automatycznie przełączone na bezpłatny pakiet Startup.
⬅️ Szczegółowe informacje o poszczególnych funkcjonalnościach zakładki Billing znajdziesz w rozwijanym menu po lewej stronie.