Links
Comment on page

Dodawanie Adresu do Czarnej Listy

Dodawanie adresu e-mail do czarnej listy przez Panel

  1. 1.
    Kliknij przycisk "Dodaj" po prawej stronie ekranu.
  2. 2.
    W formularzu dodawania wprowadź adres e-mail i wybierz powód dodania.
  3. 3.
    Kliknij "Zapisz" aby dodać adres do Czarnej listy.

Dodawanie adresu e-mail do czarnej listy przez API

⚙️ Dokumentacja API
Sprawdź jak dodać adres do czarnej listy za pomocą API.
⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji panelowych w zakładce "Czarna Lista" znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.