Dodawanie Adresu do Czarnej Listy

Dodawanie adresu e-mail do czarnej listy przez Panel

  1. Kliknij przycisk "Dodaj" po prawej stronie ekranu.

  2. W formularzu dodawania wprowadź adres e-mail i wybierz powód dodania.

  3. Kliknij "Zapisz" aby dodać adres do Czarnej listy.

Dodawanie adresu e-mail do czarnej listy przez API

⚙️ Dokumentacja API

Sprawdź jak dodać adres do czarnej listy za pomocą API.

⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji panelowych w zakładce "Czarna Lista" znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated