Thunderbird

Konfiguracja serwera SMTP w programie Thunderbird jest również bardzo intuicyjna:

 1. Wybierz zakładkę 'Thunderbird', a następnie 'Konfiguracja Kont'.

 2. Następnie wybierz opcję 'Poczta wychodząca' z listy po lewej stronie.

 3. Zaznacz odpowiednie konto i kliknij 'Edytuj' po prawej stronie.

 4. Następnie uzupełnij poniższymi danymi pole 'Serwer SMTP'.

  • Opis: dowolna nazwa np. nazwa firmy

  • Nazwa serwera: smtp.emaillabs.net.pl

  • Port: sugerujemy skorzystać z portu 587

  • Bezpieczeństwo połączenia: START/TLS (ewentualnie SSL/TLS ale z portem 465)

  • Metoda uwierzytelnienia: Normalne hasło

  • Użytkownik: 1.nazwakonta.smtp

 5. Po zmianie danych przy pierwszej wysyłce pojawi się okno dialogowe, gdzie będzie trzeba wprowadzić hasło jakie zostało utworzone w Panelu EmailLabs do integracji serwera SMTP.

  Przypominamy, że hasło można ustawić w następujący sposób:

  (Panel EmailLabs > Konta SMTP > Aktywne konta > Zmień hasło)

Dodatkowo warto przejrzeć samą konfigurację serwera poczty wychodzącej w Thunderbird: https://support.mozilla.org/pl/kb/konfiguracja-konta

Last updated