Rejestracja w EmailLabs

  1. Zarejestruj się na platformie EmailLabs, jeśli jeszcze nie masz tam utworzonego konta.

  2. Po rejestracji otrzymasz od EmailLabs dane, które będą potrzebne do konfiguracji w RedCart, takie jak: indywidualna nazwa hosta, login, hasło oraz port.

Last updated