Konfiguracja za Pomocą Kodu (bez wtyczki)

  1. Otwórz plik functions.php w swoim szablonie WordPress.

  2. Wklej poniższy kod, dostosowując go do swoich danych:

add_action('phpmailer_init', 'send_smtp_email');
function send_smtp_email($phpmailer)
{
	// Informacja o tym, że wysyłamy przez SMTP
	$phpmailer->isSMTP();

	// Nazwa serwera SMTP
	$phpmailer->Host = "smtp.emaillabs.net.pl";

	// toryzacja SMTP (true=tak|false=nie)
	$phpmailer->SMTPAuth Au= true;

	// Numer portu SMTP - 587 (szyfrowanie tls)
	$phpmailer->Port = "587";

	// Nazwa konta SMTP EmailLabs
	$phpmailer->Username = "NAZWA KONTA SMTP";

	// Hasło konta SMTP EmailLabs
	$phpmailer->Password = "HASŁO";

	// Szyfrowanie połączenia - tls
	$phpmailer->SMTPSecure = "tls";

	$phpmailer->From = "Twój adres e-mail";
	$phpmailer->FromName = "Nazwa nadawcy";
}
  1. Po pomyślnej konfiguracji, przeprowadź testową wysyłkę e-mail, aby upewnić się, że integracja działa poprawnie.

Last updated