Links
Comment on page

Konfiguracja za Pomocą Kodu (bez wtyczki)

  1. 1.
    Otwórz plik functions.php w swoim szablonie WordPress.
  2. 2.
    Wklej poniższy kod, dostosowując go do swoich danych:
add_action('phpmailer_init', 'send_smtp_email');
function send_smtp_email($phpmailer)
{
// Informacja o tym, że wysyłamy przez SMTP
$phpmailer->isSMTP();
// Nazwa serwera SMTP
$phpmailer->Host = "smtp.emaillabs.net.pl";
// toryzacja SMTP (true=tak|false=nie)
$phpmailer->SMTPAuth Au= true;
// Numer portu SMTP - 587 (szyfrowanie tls)
$phpmailer->Port = "587";
// Nazwa konta SMTP EmailLabs
$phpmailer->Username = "NAZWA KONTA SMTP";
// Hasło konta SMTP EmailLabs
$phpmailer->Password = "HASŁO";
// Szyfrowanie połączenia - tls
$phpmailer->SMTPSecure = "tls";
$phpmailer->From = "Twój adres e-mail";
$phpmailer->FromName = "Nazwa nadawcy";
}
  1. 3.
    Po pomyślnej konfiguracji, przeprowadź testową wysyłkę e-mail, aby upewnić się, że integracja działa poprawnie.