Links

Raport Feedback Loop

Feedback Loop to usługa dostarczana przez dostawców skrzynek pocztowych, umożliwiająca monitorowanie zgłoszeń nadużyć związanych z Twoimi wiadomościami. EmailLabs wspiera pięć serwisów e-mailowych: Yahoo, Microsoft, WP (w tym o2) oraz AOL, umożliwiając Ci monitorowanie zgłoszeń z tych platform.
W zakładce: Raporty > Raport feedback loop, znajdziesz wykres przedstawiający liczbę zgłoszeń nadużyć, które otrzymaliśmy od dostawców skrzynek e-mailowych. Wykres ten jest podzielony na poszczególnych dostawców.
raport-feedback-loop
Podstawowe informacje dotyczące zgłoszeń nadużyć są również dostępne po zalogowaniu się do panelu EmailLabs w sekcji Dashboard.
Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych danych, możesz skorzystać z logów dostępnych w zakładce Raporty > Raport aktywności.
raport-feedback-loop
Dzięki nim można sprawdzić, które wiadomości zostały zgłoszone jako nadużycie (status spam_complaint). Pamiętaj jednak, że te informacje są dostępne tylko przez określony czas (TTL) w zależności od posiadanego pakietu.
Uwaga! Jeśli korzystasz z konta ze spersonalizowanym kluczem DKIM (np. poprzez Autoryzację domeny) i chcesz monitorować zgłoszenia nadużyć od Yahoo, konieczna jest osobna konfiguracja. Dowiedz się jak to zrobić.