SPF

SPF (Sender Policy Framework) to standard autoryzacji e-maili, który pomaga w zweryfikowaniu, czy nadawca ma uprawnienie do wysyłania wiadomości w imieniu danej domeny.

W EmailLabs SPF jest domyślnie włączony, jednak aby mechanizm poprawnie działał, należy dodać również odpowiedni wpis w rekordzie TXT w DNS.

⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące dodawania wpisu w zależności czy posiadasz rekord SPF znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated