Links
Comment on page

Sekcja "Szukaj"

  1. 1.
    Wykorzystaj funkcję "Szukaj", aby przeszukać wpisy na Czarnej liście.
  1. 2.
    Wprowadź daty w polach "Od” / „Do", aby wyświetlić adresy zablokowane w określonym przedziale czasowym.
  2. 3.
    Jeśli chcesz sprawdzić, czy konkretny adres e-mail znajduje się na liście, wpisz go w polu "Wpisz email".
⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji panelowych w zakładce "Czarna Lista" znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.