Sekcja "Szukaj"

  1. Wykorzystaj funkcję "Szukaj", aby przeszukać wpisy na Czarnej liście.

  1. Wprowadź daty w polach "Od” / „Do", aby wyświetlić adresy zablokowane w określonym przedziale czasowym.

  2. Jeśli chcesz sprawdzić, czy konkretny adres e-mail znajduje się na liście, wpisz go w polu "Wpisz email".

⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji panelowych w zakładce "Czarna Lista" znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated