Indywidualny DKIM

Uwaga! “Indywidualny DKIM” dostępny jest od pakietu PRO.

Jeśli Twoje konto zostało utworzone przed lutym 2021, w zakładce Konta SMTP > Ustawienia znajdziesz przycisk "Indywidualny DKIM". Jeżeli nie widzisz takiej opcji, oznacza to, że Twoje konto korzysta już z Autoryzacji nadawcy.

⬅️ Szczegółowe informacje dotyczące dodania rekordu DNS i konfiguracji w Panelu EmailLabs znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated