Logi

Czy logi sieciowe są zapisywane?

Tak.

Jak długo przechowywane są logi sieciowe?

Logi sieciowe są przechowywane 1-12 miesięcy.

W jaki sposób analizowane są logi?

Automatycznie. Logi sieciowe analizowane są automatycznie oraz ręcznie gdy wystąpi potrzeba analizy zdarzenia.

Kto ma dostęp do logów?

Administratorzy oraz programiści obsługujący zgłoszenia klientów.

Last updated