Konfiguracja w Panelu EmailLabs

  1. Przejdź do zakładki Konta SMTP > Ustawienia > Indywidualny DKIM.

  2. Zaznacz opcję “Włączony” a następnie wprowadź swój klucz, lub skorzystaj z klucza EmailLabs.

    • Jeżeli wysyłasz z jednej domeny, wpisz jej nazwę w polu "Podaj własną domenę".

    • Jeśli Twoja wysyłka obejmuje różne domeny, wybierz opcję "Pobierz dynamicznie z pola FROM". W ten sposób nazwa domeny zostanie automatycznie pobierana z nadawcy wiadomości e-mail.

⬅️ Szczegółowe informacje dotyczące dodania rekordu DNS i konfiguracji w Panelu EmailLabs znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated