Links
Comment on page

Mail

Zakładka Mail umożliwia dostęp do szczegółowych logów wiadomości w czasie rzeczywistym. Ta funkcja pozwala na monitorowanie statusu wiadomości na bieżąco, co jest niezwykle przydatne w śledzeniu ich drogi i zrozumieniu, co się dzieje z mailem od chwili jego przekazania do panelu EmailLabs (status injected) do momentu dostarczenia lub odrzucenia.
⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji panelowych w zakładce "Mail" znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.