Links
Comment on page

Czarna Lista

Dzięki zakładce "Czarna lista" w panelu EmailLabs będziesz mieć pełną kontrolę nad blokowanymi adresami, co umożliwia efektywne zarządzanie i monitorowanie listy odbiorców.
Dashboard-czarna-lista
Usługa EmailLabs automatycznie dodaje na tę listę adresy, które otrzymały status Hardbounce. Możesz również dodawać bezpośrednio w panelu pojedyncze wpisy, zaimportować plik .csv, lub przekazać adresy za pomocą API.
⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji panelowych w zakładce "Czarna Lista" znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.