Serwer SMTP w WordPress (WP Mail SMTP)

Dzięki poniższym krokom, Twój WordPress zostanie pomyślnie zintegrowany z zewnętrznym serwerem SMTP za pomocą wtyczki WP Mail SMTP. To umożliwi Ci poprawę dostarczalności wiadomości e-mail oraz skorzystanie z zaawansowanych funkcji dostępnych w EmailLabs.

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego WordPress.

 2. Przejdź do menu "Wtyczki" i kliknij "Dodaj nową".

 3. Wyszukaj "WP Mail SMTP" i zainstaluj wtyczkę oferowaną przez WPForms.

 4. Wypełnij następujące pola:

  • From Email: Wprowadź nazwę nadawcy

  • Force From Email: zaznacz to pole

  • From Name: - Wprowadź nazwę, która ma być wyświetlana jako nadawca.

  • Force From Name: - zaznacz to pole, jeśli chcesz wymusić nazwę FROM.

  • Return Path: zaznacz to pole.

 5. Wybierz "Other SMTP"

 6. Skonfiguruj ustawienia wtyczki zgodnie z informacjami otrzymanymi od EmailLabs:

  • SMTP Host: Wprowadź smtp.emaillabs.net.pl.

  • Encryption: Wybierz "TLS" lub "SSL" w zależności od preferencji.

  • SMTP Port: Użyj zalecanego portu 587 z szyfrowaniem TLS lub 465 z SSL

  • Authentication: Zaznacz opcję "ON". Jeśli ją wyłączysz, pola użytkownika i hasła nie będą wyświetlane.

  • SMTP Username: Wprowadź nazwę Twojego konta SMTP w EmailLabs w formacie 1.nazwapanelu.smtp

  • SMTP Password: Hasło SMTP ustawione w panelu EmailLabs (Panel > Konta SMTP > Aktywne konta > Zmiana hasła)

 7. Gdy wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone, kliknij przycisk "Save and Continue".

 8. Wykonaj test wysyłając e-mail z Twojego systemu WordPress, na przykład używając funkcji "Przykładowy e-mail" oraz sprawdź, czy wiadomość została poprawnie dostarczona.

Last updated