Krok 2: Zmiana Ustawień w Panelu EmailLabs

  1. Zaloguj się do swojego konta w EmailLabs.

  2. Przejdź do zakładki Konta SMTP > Ustawienia > Whitelabel.

  3. Zaznacz checkbox “Włączony”

  4. W polu "Domena" wprowadź utworzoną subdomenę, którą wcześniej skonfigurowałeś w rekordach DNS (np. click.twojadomena.pl).

  5. Opcjonalnie, jeśli chcesz, aby na stronie wypisu "Unsubscribe" pojawiło się logo, możesz je dodać w odpowiedniej sekcji “Logo”.

  6. Kliknij “Utwórz” aby zapisać zmiany.

⬅️ Szczegółowy opis konfiguracji funkcji Whitelabel znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated