Przeglądanie Listy Użytkowników

W sekcji "Lista" znajdziesz wylistowanych użytkowników danego konta.

  • Akcje: Pozwala na edycję danych użytkownika.

  • Login: Login użytkownika.

  • Email: Adres e-mail użytkownika.

  • Imię i nazwisko: Imię i nazwisko użytkownika.

  • Data utworzenia: Data dodania użytkownika.

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Użytkownicy" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated