Links
Comment on page

Przeglądanie Listy Użytkowników

W sekcji "Lista" znajdziesz wylistowanych użytkowników danego konta.
użytkownicy-lista
  • Akcje: Pozwala na edycję danych użytkownika.
  • Login: Login użytkownika.
  • Email: Adres e-mail użytkownika.
  • Imię i nazwisko: Imię i nazwisko użytkownika.
  • Data utworzenia: Data dodania użytkownika.
⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Użytkownicy" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.