API

Dzięki możliwościom jakie daje interfejs API oraz ustawienia Event API w Panelu, możliwe jest efektywnie integrowanie EmailLabs ze swoimi aplikacjami, śledzenie zdarzeń i dokonywanie wymiany danych, co pozwala na lepsze zarządzanie prowadzoną komunikacją e-mailową.

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "API" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated