Konfiguracja w Baselinker

 1. Zaloguj się do swojego konta w systemie BaseLinker.

 2. Przejdź do zakładki Manager zamówień > Szablony e-mail/SMS > Konta e-mail.

 3. Kliknij przycisk "Dodaj nowe konto".

 4. Wybierz opcję "Dodaj konto SMTP" z rozwijanego menu.

 1. Wprowadź dane serwera SMTP zgodnie z poniższymi informacjami:

  • Adres serwera SMTP:

  • Login SMTP: Wprowadź nazwę Twojego konta SMTP w EmailLabs w formacie 1.nazwakonta.smtp.

  • Hasło SMTP: Hasło SMTP ustawione w panelu EmailLabs (Panel > Konta SMTP > Aktywne konta > Zmiana hasła)

  • Bezpieczeństwo połączenia: Wybierz "TLS" lub "Bez szyfrowania", w zależności od preferencji.

  • Pełny adres Email: Adres e-mail, który ma być używany do wysyłania wiadomości e-mail.

  • Nazwa wyświetlana: Pełna nazwa nadawcy wiadomości, która będzie wyświetlana klientowi.

  • Po wprowadzeniu danych, kliknij przycisk "Zapisz", aby zachować konfigurację.

Po pomyślnej konfiguracji, przeprowadź testową wysyłkę e-mail, aby upewnić się, że integracja działa poprawnie.

Last updated