Links
Comment on page

Edycja Danych Użytkownika

 1. 1.
  Kliknij przycisk ołówka w kolumnie "Akcje" obok wybranego użytkownika.
 2. 2.
  W nowym oknie "Aktualizacja konta użytkownika" możesz zmienić imię, nazwisko, e-mail oraz inne dane użytkownika.
  użytkownicy-edycja-danych
  • Czy może się logować: Zaznacz, aby umożliwić lub zablokować logowanie danego użytkownika.
  • Wysyłać tygodniowy raport: Zaznacz, aby umożliwić lub wyłączyć wysyłkę raportów.
  • Uprawnienia: Wybierz odpowiednie uprawnienia dla użytkownika.
Wybierz jedną z trzech opcji:
 • Brak: Brak dostępu do konta SMTP.
 • Odczyt: Dostęp do przeglądania Dashbordu i Raportów.
 • Zapis: Pełny dostęp do wszystkich funkcji w Panelu EmailLabs.
⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Użytkownicy" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.