Edycja Danych Użytkownika

 1. Kliknij przycisk ołówka w kolumnie "Akcje" obok wybranego użytkownika.

 2. W nowym oknie "Aktualizacja konta użytkownika" możesz zmienić imię, nazwisko, e-mail oraz inne dane użytkownika.

  • Czy może się logować: Zaznacz, aby umożliwić lub zablokować logowanie danego użytkownika.

  • Wysyłać tygodniowy raport: Zaznacz, aby umożliwić lub wyłączyć wysyłkę raportów.

  • Uprawnienia: Wybierz odpowiednie uprawnienia dla użytkownika.

Wybierz jedną z trzech opcji:

 • Brak: Brak dostępu do konta SMTP.

 • Odczyt: Dostęp do przeglądania Dashbordu i Raportów.

 • Zapis: Pełny dostęp do wszystkich funkcji w Panelu EmailLabs.

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Użytkownicy" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated