Bezpieczeństwo Sieci

Czy sieć wewnętrzna oddzielona jest od sieci Internet urządzeniami Firewall/IPS/IDS?

Tak.

PBI - 04 Korzystanie z zasobów informatycznych przez użytkowników 1.2; PBI - 05 Korzystanie z zasobów - administratorzy 1.2

Czy tylko upoważnione osoby mają dostęp do urządzeń sieciowych?

Tak.

Czy istnieją i są wdrożone plany awaryjne dla urządzeń sieciowych?

Tak.

Czy zapewniamy środki filtrowania/blokowania/ przychodzącego i wychodzącego ruchu sieciowego, chroniące dane i zasoby przed celowym lub przypadkowym naruszeniem poufności, integralności lub dostępności informacji?

Tak.

Czy dostęp do sieci bezprzewodowej jest monitorowany pod kątem nieautoryzowanego dostępu?

Tak.

Jakie zabezpieczenia są zaimplementowane na styku z siecią publiczną?

Sieć bezprzewodowa jest odseparowana od sieci wewnętrznej LAN za pomocą reguł Firewall, Dostęp do sieci lokalnej oraz sieci zdalnych (np. Internetu) nadawany jest na podstawie zlecenia przełożonego danego pracownika w formie zgłoszenia poprzez utworzenie zgłoszenia mailowego do Administratora systemu z prośbą o nadanie uprawnień do systemów i dostępu do zasobów IT (login, hasło, email), lub bezpośrednio przez Kierownika działu. Zezwalanie na dostęp do stron internetowych i blokowanie go. Organizacja określa, które adresy URL są zablokowane, jak również określa, które z nich są dozwolone.

Last updated