Links
Comment on page

Przeglądanie Listy Zdarzeń

W sekcji "Lista" znajdziesz wylistowane wszystkie zdarzenia, które miały miejsce na Twoim koncie.
logi-lista
  • Data utworzenia: Czas, kiedy doszło do zdarzenia.
  • Panel: Informacja o panelu, w którym zdarzenie miało miejsce.
  • Zdarzenie: Opis zdarzenia.
  • Opis: Szczegółowy opis danego zdarzenia.
  • Operator: Informacja o użytkowniku, który wykonał zdarzenie.
  • IP: Adres IP, z którego wykonano zdarzenie.
⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Logi Aplikacji" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.