Przeglądanie Listy Zdarzeń

W sekcji "Lista" znajdziesz wylistowane wszystkie zdarzenia, które miały miejsce na Twoim koncie.

  • Data utworzenia: Czas, kiedy doszło do zdarzenia.

  • Panel: Informacja o panelu, w którym zdarzenie miało miejsce.

  • Zdarzenie: Opis zdarzenia.

  • Opis: Szczegółowy opis danego zdarzenia.

  • Operator: Informacja o użytkowniku, który wykonał zdarzenie.

  • IP: Adres IP, z którego wykonano zdarzenie.

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Logi Aplikacji" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated