Wyszukiwanie Użytkowników

W sekcji "Szukaj" możesz wyszukać użytkownika na podstawie różnych parametrów.

  • Od / Do: Wprowadź okres, w którym utworzono użytkownika.

  • Wpisz kawałek szukanej nazwy: Podaj część nazwy użytkownika.

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Użytkownicy" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated