Autoryzacja Domeny Hostowanej w Cloudflare

  1. Zaloguj się do panelu nawigacyjnego Cloudlare, następnie wybierz konto i domenę.

  2. Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę "DNS", a następnie "Records".

  3. Wybierz button "Add new record".

  4. Z rozwijanego menu "Type" wybierz CNAME.

  5. W polu "Name" dodaj selektor._domainkey Uwaga! Nie uwzględniaj nazwy swojej domeny.

  6. W polu "Target" wprowadź odpowiednią wartość, która została wygenerowana w panelu EmailLabs.

  7. Upewnij się, że "Proxy status" jest ustawiony "DNS only"

  8. Kliknij "Zapisz", aby zaktualizować dane.

  9. Poczekaj na zatwierdzenie zmian przez system DNS. Czasami może to zająć kilka minut lub nawet 24 godzin, zależnie od propagacji rekordów DNS.

  10. Skontroluj, czy konfiguracja DKIM została pomyślnie zakończona, klikając w przycisk "Check" w panelu EmailLabs. Jeśli status wpisu zmieni się na “Accepted”, oznacza to, że autoryzacja została zakończona pomyślnie.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań, zawsze warto skonsultować się ze wsparciem technicznym dostawcy usług hostingowych, aby uzyskać dokładne instrukcje dla Twojego konta.

Last updated