Chmura Obliczeniowa

Czy dane osobowe powierzone do przetwarzania będą przetwarzane w chmurze obliczeniowej?

Tak, Nasza usługa stanowi specyficzną formę chmury obliczeniowej publicznej, będącą w całości stworzoną i zarządzaną przez Vercom S.A - nie korzystamy z dostawcy usługi chmurowej lecz sami jesteśmy tym dostawcą. W rozumieniu, że chmurą obliczeniową jest nie tylko powszechnie rozumiane jako chmura „zasoby”, „przestrzeń wirtualna”, ale także usługi, infrastruktura oraz platformy do rozwoju aplikacji. Należy je określić jako rozwiązanie hybrydowe tj. połączenie usługi, platformy oraz infrastruktury. Powszechne zrobiło się także określenie CPaaS (Communications Platform as a Service) oznaczające rozwiązanie dedykowane dla komunikacji przedsiębiorców z ich klientami za pomocą dedykowanej platformy porządkującej ten proces komunikacji.

Czy Przeprowadzane są zewnętrzne audyty świadczonych usług chmurowych?

Tak, audyt bezpieczeństwa oparty o OWASP TOP 10 (Open Web Application Security Project TOP 10 vulnerabilities) oraz metodologię OWASP ASVS. Również audyt przeprowadzany w związku z certyfikacją ISO 27001 oraz ISO 27018.

Last updated