Logi Event API

Zakładka "Logi Event API" dostępna w panelu użytkownika (w sekcji Raporty) umożliwia monitorowanie statusu eventów wysłanych za pośrednictwem API. Dzięki temu narzędziu możesz śledzić informacje dotyczące daty utworzenia, statusu, unikalnego identyfikatora zapytania oraz dodatkowych informacji o wysyłce zdarzeń.

Aby dowiedzieć się jak skonfigurować Webhooki (Event API) kliknij tutaj:

⚙️ Ustawienia Event API

Sprawdź jak rozpocząć pracę z Event API.

Last updated