Ilość Odbić Przed Blokadą

Określ, ile twardych odbić (Hardbounce) adresu e-mail jest wymagane, aby zablokować jego dostęp do wysyłki.

Możliwości to:

  • Od 1 do 3 odbić: Adres e-mail może być zablokowany po 1, 2 lub 3 twardych odbiciach. Domyślnie po pierwszym twardym odbiciu adres jest blokowany.

Uwaga! Ustalona ilość odbić odnosi się wyłącznie do aktywacji mechanizmu blokady. To oznacza, że nawet jeśli zdecydujesz się na 2 lub 3 odbicia, adres i tak zostanie zarejestrowany na Czarnej Liście już po pierwszym odbiciu.

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Ustawienia Ogólne" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated