Niszczenie Dokumentów

Czy w organizacji w odpowiedni sposób zarządza się wydrukami oraz istnieje procedura zarządzania nimi?

Tak. Postępowanie z wydrukami opisane we wdrożonej i udokumentowanej procedurze DO - 02 Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. Dokumenty niepotrzebne są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, np. przy użyciu niszczarek z odpowiednim stopniem bezpieczeństwa - rekomendowane są do niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe takie jak np. imię, nazwisko, adres mailowy itp. oraz specjalnej firmy zewnętrznej specjalizującej się w niszczeniu dokumentów.

Dane powierzone do przetwarzania, przetwarzane są wyłącznie w systemie informatycznym. Vercom nie przetwarza danych Klienta w formie papierowej.

Czy pracownicy zostali zobowiązani do niezwłocznego odbierania z drukarek wydruków zawierających dane osobowe lub inne poufne informacje?

Tak. Zgodnie z wdrożoną i udokumentowaną procedurą DO - 02 Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

Vercom nie przetwarza danych Klienta w formie papierowej.

Last updated