Links

Testy Bezpieczeństwa

Platforma EmailLabs. poddawana jest regularnym testom bezpieczeństwa. Testy przeprowadzane są przez wewnętrzny zespół ds. cyberbezpieczeństwa oraz przez zewnętrzne podmioty.
Poniżej znajdziesz potwierdzenia realizacji ostatnich testów:
Data Testu
Opis
Pobierz Dokument
02.02.2023 - 14.02.2023
Podsumowanie testu bezpieczeństwa aplikacji webowej *.emaillabs.net.pl [wewnętrzny].
W trakcie audytu szczególny nacisk położono na podatności mające lub mogące mieć negatywny wpływ na poufność, integralność oraz dostępność przetwarzanych danych
Emaillabs - podsumowanie.pdf