Links
Comment on page

Pobieranie Kluczy

W sekcji "Ustawienia API" znajdziesz klucze API - "App Key" i "Secret Key".
ustawienia-pai
  1. 1.
    Możesz pobrać gotowe klucze, które będą wykorzystywane do autoryzacji i wymiany danych z Twoją aplikacją klikając w opcję “Pokaż klucze”.
  2. 2.
    Jeśli potrzebujesz wygenerować nowe klucze API, wybierz opcję "Generuj nowy".
Ważne: Klucz AppKey i SecretKey tworzone są dla całego konta (a nie per subkonto). Pamiętaj aby nigdy nie ujawniać kluczy przechowywanych w panelu!
⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "API" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.