Links
Comment on page

BIMI

BIMI (Brand Indicators for Message Identification) to standard, który pozwala wyświetlać oficjalne logo marki obok uwierzytelnionych przez DMARC wiadomości e-mail w niektórych skrzynkach np. Gmail, Apple Mail czy Onet. Może pomóc w zwiększeniu rozpoznawalności marki i wiarygodności nadawcy przy jednoczesnym zmniejszeniu szansy ataków phishingowych.

Więcej informacji o BIMI znajdziesz na naszej stronie:
🔐 Standard BIMI
Jak wdrożenie może zwiększyć bezpieczeństwo i dostarczalność Twoich wiadomości?
⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące uwierzytelnień e-mail znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.