SMTP Relay - Konfiguracja Lokalnego Przekaźnika

Poniższa dokumentacja zapewni Ci wskazówki krok po kroku dotyczące konfiguracji lokalnego serwera pocztowego jako przekaźnika SMTP do usługi EmailLabs. Dzięki tej konfiguracji masz możliwość przesyłać wiadomości e-mail za pomocą mechanizmu kolejki, co zwiększy stabilność, wydajność oraz niezawodność procesu wysyłki. Dodatkowo, w przypadku problemów z połączeniem pomiędzy lokalnym serwerem a serwerami EmailLabs, proces wysyłki zostanie automatycznie wznowiony.

Włączając zaawansowane mechanizmy protokołu SMTP, takie jak „pipelining” i cache-owanie połączeń, zwiększysz wydajność i niezawodność procesu wysyłki, szczególnie w przypadku dużego ruchu.

Aby poprawnie skonfigurować serwer Postfix zaloguj się jako root lub uzyskaj uprawnienia roota używając komendy su albo sudo, następnie w pliku konfiguracyjnym /etc/postfix/main.cf dodaj następujący wpis:

relayhost = [smtp.emaillabs.net.pl]:587
smtp_use_tls = yes
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/relay_password
smtp_sasl_security_options = 

Następnie należy utworzyć plik z hasłami zgodnie ze ścieżką, którą podaliśmy w poprzednim wpisie:

cd /etc/postfix/
touch relay_password

W utworzonym pliku dodajemy:

smtp.emaillabs.net.pl nazwa_użytkownika:hasło

Zapisujemy plik i dla bezpieczeństwa zmieniamy uprawnienia do pliku komendą:

postmap /etc/postfix/relay_password
chmod 600 /etc/postfix/relay_password /etc/postfix/relay_password.db

Jeżeli nie masz zainstalowanej biblioteki libsasl2 (SASL), zainstaluj ją zanim uruchomisz ponownie postfixa

Na koniec należy uruchomić ponownie serwer postfix

/etc/init.d/postfix restart

Last updated