Links
Comment on page

SMTP Relay - Konfiguracja Lokalnego Przekaźnika

Poniższa dokumentacja zapewni Ci wskazówki krok po kroku dotyczące konfiguracji lokalnego serwera pocztowego jako przekaźnika SMTP do usługi EmailLabs. Dzięki tej konfiguracji masz możliwość przesyłać wiadomości e-mail za pomocą mechanizmu kolejki, co zwiększy stabilność, wydajność oraz niezawodność procesu wysyłki. Dodatkowo, w przypadku problemów z połączeniem pomiędzy lokalnym serwerem a serwerami EmailLabs, proces wysyłki zostanie automatycznie wznowiony.
Włączając zaawansowane mechanizmy protokołu SMTP, takie jak „pipelining” i cache-owanie połączeń, zwiększysz wydajność i niezawodność procesu wysyłki, szczególnie w przypadku dużego ruchu.
Postfix
Sendmail
Qmail
Aby poprawnie skonfigurować serwer Postfix zaloguj się jako root lub uzyskaj uprawnienia roota używając komendy su albo sudo, następnie w pliku konfiguracyjnym /etc/postfix/main.cf dodaj następujący wpis:
relayhost = [smtp.emaillabs.net.pl]:587
smtp_use_tls = yes
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/relay_password
smtp_sasl_security_options =
Następnie należy utworzyć plik z hasłami zgodnie ze ścieżką, którą podaliśmy w poprzednim wpisie:
cd /etc/postfix/
touch relay_password
W utworzonym pliku dodajemy:
smtp.emaillabs.net.pl nazwa_użytkownika:hasło
Zapisujemy plik i dla bezpieczeństwa zmieniamy uprawnienia do pliku komendą:
postmap /etc/postfix/relay_password
chmod 600 /etc/postfix/relay_password /etc/postfix/relay_password.db
Jeżeli nie masz zainstalowanej biblioteki libsasl2 (SASL), zainstaluj ją zanim uruchomisz ponownie postfixa
Na koniec należy uruchomić ponownie serwer postfix
/etc/init.d/postfix restart
Aby skonfigurować Sendmaila jako przekaźnik poczty zaloguj się jako root, lub uzyskaj uprawnienia roota używając komendy su lub sudo, następnie należy w pliku /etc/mail/access dodać następującą linijkę:
AuthInfo:smtp.emaillabs.net.pl "U:nazwa_użytkownika" "P:hasło" "M:PLAIN"
W kolejnym kroku należy skonfigurować Smart Hosta w pliku /etc/mail/sendmail.mc pod linijka #dnl define… należy dodać:
define(SMART_HOST', smtp.emaillabs.net.pl')dnl
FEATURE(`access_db')dnl
define(RELAY_MAILER_ARGS', TCP $h 587')dnl
define(ESMTP_MAILER_ARGS', TCP $h 587')dnl
Następnie należy zaktualizować wprowadzone dane przejdź do folderu /etc/mail/ oraz wykonaj następujące polecenia:
m4 sendmail.mc >sendmail.cf
makemap hash access < access
Pamiętaj aby zrestartować serwer Sendmail
/etc/init.d/sendmail restart
Aby skonfigurować Sendmaila jako przekaźnik poczty zaloguj się jako root, lub uzyskaj uprawnienia roota używając komendy su lub sudo, następnie należy w pliku /etc/mail/access dodać następującą linijkę:
AuthInfo:smtp.emaillabs.net.pl "U:nazwa_użytkownika" "P:hasło" "M:PLAIN"
W kolejnym kroku należy skonfigurować Smart Hosta w pliku /etc/mail/sendmail.mc pod linijka #dnl define… należy dodać:
define(`SMART_HOST', `smtp.emaillabs.net.pl')dnl
FEATURE(`access_db')dnl
define(`RELAY_MAILER_ARGS', `TCP $h 587')dnl
define(`ESMTP_MAILER_ARGS', `TCP $h 587')dnl
Następnie należy zaktualizować wprowadzone dane przejdź do folderu /etc/mail/ oraz wykonaj następujące polecenia:
m4 sendmail.mc >sendmail.cf
makemap hash access < access
Pamiętaj aby zrestartować serwer Sendmail
/etc/init.d/sendmail restart