Sekcja "Lista"

W sekcji "Lista", znajdziesz szczegółowe logi wiadomości wysłanych z danego subkonta.

⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące poszczególnych sekcji panelowych w zakładce "Mail" znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated