Links
Comment on page

Ustawienia Aplikacji

ustawienia-aplikacji
Opcja "Ustawienia aplikacji" dostępna w kolumnie "Akcje" prowadzi do zaawansowanych funkcjonalności, które możesz skonfigurować indywidualnie dla każdego subkonta SMTP. Opis poszczególnych zakładek znajdziesz w sekcji:
⚙️ Funkcjonalności
Sprawdź wszystkie funkcjonalności EmailLabs.
Protokoły bezpieczeństwa takie jak SPF (Sender Policy Framework) czy DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) zostały opisane się w sekcji:
🔐
Uwierzytelnienia
Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami.