Ustawienia Aplikacji

Opcja "Ustawienia aplikacji" dostępna w kolumnie "Akcje" prowadzi do zaawansowanych funkcjonalności, które możesz skonfigurować indywidualnie dla każdego subkonta SMTP. Opis poszczególnych zakładek znajdziesz w sekcji:

Protokoły bezpieczeństwa takie jak SPF (Sender Policy Framework) czy DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) zostały opisane się w sekcji:

Last updated