Links
Comment on page

Posiadasz Rekord SPF Należący do Innej Usługi

  1. 1.
    Przejdź do ustawień DNS dla swojej domeny.
  2. 2.
    Znajdź już istniejący rekord SPF.
  3. 3.
    Dodaj do niego następujący wpis (przed mechanizmem ‘all’): include:_spf.emaillabs.net.pl
Taki wpis informuje, że dozwolone serwery do wysyłki poczty e-mail to zarówno serwery innej usługi, jak i serwery EmailLabs.
Poprzez dodanie odpowiedniego wpisu SPF w rekordzie TXT w DNS, poprawnie skonfigurujesz wysyłki przez EmailLabs.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym czym jest SPF?
🔐 Rekord SPF
Co to jest rekord SPF i jak go poprawnie skonfigurowac?
⬅️ Szczegółowe instrukcje dotyczące dodawania wpisu w zależności czy posiadasz rekord SPF znajdują się w rozwijanym menu po lewej stronie.