Logowanie do Panelu po IP

Ta opcja pozwala na ograniczenie dostępu do panelu EmailLabs tylko dla określonych adresów IP, co zapewnia dodatkowe zabezpieczenie konta.

⬅️ Szczegółowy opis sekcji panelowych w zakładce "Ustawienia Ogólne" znajduje się w rozwijanym menu po lewej stronie.

Last updated