Zakres i Cel Przetwarzania Danych Osobowych

Szczegółowa lista głównych podmiotów przetwarzających:

Usługa świadczona przez Cloudflare, Inc. na rzecz Vercom S.A. obejmuje WAF (tj. Web Application Firewall). Wzbogacenie usług Vercom o WAF ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa usług świadczonych przez Vercom na rzecz Klientów spółki.

Spółka Vercom zadbała o adekwatne postanowienia umowy gwarantujące, m.in.:

  • objęcie usługi WAF opcją Data Localisation Suite (DLS) - dzięki DLS informacje, które przetwarzane są przez Vercom w ramach świadczonych przez Vercom usług, pozostają na obszarze Unii Europejskiej;

  • objęcie usługi WAF opcją EU Customer Metadata Boudary – dzięki czemu dane, które są przetwarzane przez Vercom na rzecz Klientów Vercom, nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Więcej informacji >>


FAQ

Czy EmailLabs świadczy usługi w chmurze?

Tak, EmailLabs kwalifikuje się jako usługa "publicznej chmury". Serwer SMTP, będący prywatnym serwerem wirtualnym (VPS), jest oddzielony od fizycznego serwera VERCOM i może być współdzielony lub dedykowany klientowi. Szczegółową specyfikacje techniczną znajdziesz poniżej:

I. Część Wysyłkowa: Główną funkcją usługi EmailLabs jest masowe wysyłanie wiadomości e-mail do bazy adresowej określonej przez klienta.

II. Baza Danych: Dane zawarte w wiadomościach e-mail przetwarzane są na serwerach należących do VERCOM. W przypadku kopii zapasowych dane są szyfrowane (i przechowywane w tej formie na serwerach dostarczanych przez strony trzecie).

Mogę podpisać z EmailLabs umowę DPA?

Tak, sprawdź wzór Umowy DPA.

Czy EmailLabs przetwarza dane poza Unią Europejską?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że obowiązek przekazania danych osobowych do kraju trzeciego wynika z przepisów GDPR.

Więcej informacji znajdziesz w zakładca RODO.

Jak wygląda proces przetwarzania danych w EmailLabs?

Przetwarzanie danych rozróżnia:

  1. Dane w ruchu : Szyfrowane protokołem SSL.

  2. Dane statyczne: Przechowujemy tylko adresy e-mail odbiorców (logi e-maili w panelu). Te dane nie są szyfrowane z powodu obciążenia obliczeniowego związanego z przetwarzaniem takich baz danych. W I kwartale 2024 roku będzie dostępna funkcja anonimizacji danych.

Czy panel umożliwia zarządzanie poziomami dostępu dla różnych użytkowników?

Tak, panel umożliwia zarządzanie użytkownikami i różnymi poziomami dostępu.

Mogę skonfigurować uwierzytelnienie dwuskladnikowe - 2FA?

Tak, nowy panel użytkownika oferuje 2FA do weryfikacji użytkownika.

Czy dostępna jest anonimizacja danych?

Od marca 2024 r. wdrożona będzie opcja anonimizacji danych. Proces obejmuje zapisywanie logów z anonimizowanymi adresami TO. Na przykład zamiast "john.walk@abcabc.pl" będzie "j**********@abcabc.pl".*

Co z kopiami zapasowymi systemu?

Kopie zapasowe, szyfrowane różnymi algorytmami, w tym AES256, są przeprowadzane wyłącznie w naszych CPD, zlokalizowanych wyłącznie w obszarze EOG, w celu ewentualnej utraty operacyjnych danych i przywracania systemu.

Last updated